Próby szczelności dachów są przeprowadzane w celu upewnienia się, że stworzona konstrukcja gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Zazwyczaj takie badania wykonuje się bezpośrednio przed oddaniem dachu do użytku. Niektórzy stosują metodę wodną, choć obecnie istnieje również wiele innych sposobów wykrywania ewentualnych nieszczelności.

Metoda wodna jest odbierana jako najbardziej naturalna i zdecydowanie najprostsza. Na powierzchni dachów płaskich jest wylewana woda, w takiej samej ilości na każdy metr kwadratowy. Zazwyczaj warstwa ma głębokość od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Specjaliści sprawdzają szczelność od dołu, szukając ewentualnych objawów przemakania na stropie. Do badania należy przygotować się poprzez zatkanie wszelkich przelewów. Taki sposób ma jednak pewnie wady, dlatego do sprawdzania szczelności dachów wykorzystuje się również metodę dymową. Wówczas próbę przeprowadza się z wykorzystaniem gazów w pełni bezpiecznych dla pracowników i mieszkańców.

W naszej firmie wykorzystujemy także elektrooporowe sprawdzanie szczelności dachów, co pozwala na wykonanie niezbędnych pomiarów z wykorzystaniem jedynie odpowiednich urządzeń. Wybieramy odpowiednią metodę, biorąc pod uwagę warunki środowiskowe oraz możliwość zastosowania konkretnego sposobu w danym miejscu. Decyzja zapada po przeanalizowaniu wielu czynników.

Próby szczelności dachów są wykonywane zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapraszamy do kontaktu.