Czapa kominowa jest jednym z elementów komina. Pozwala ona na zachowanie szczelności i zapobieganie dostawaniu się wody deszczowej do środka konstrukcji. Oprócz tego element ten chroni komin także przed zabrudzeniami. Czapki kominowe są łączone z nasadami i podstawą, dzięki czemu możliwe jest stworzenie systemu wentylacyjnego.

Czapki kominowe znajduj się zwykle nad wylotami przewodów kominowych. Chronią one głowice. Jeśli elementy te zostaną odpowiednio zamontowane, można uzyskać skuteczny odpływ wody opadowej na bok. To właśnie dlatego instalacja powinna być zamontowana pod delikatnym kątem wynoszącym około 2%.

Stosujemy różnego rodzaju czapy kominowe, w zależności od dokładnych parametrów danej konstrukcji. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim modele dwuspadowe czy kopertowe.

Budowa czap kominowych

Zajmujemy się tworzeniem czap kominowych, które pozwalają na zwieńczenie całej konstrukcji dachu. Wymaga to zastosowania odpowiednich metod, w taki sposób, by możliwe było odpowiednie zabezpieczenie wylotów przewodów kominowych. Zaprawa betonowa nie może dostać się do ich wnętrza. Bazujemy na specjalnych deskowaniach, pozwalających na zachowanie odpowiedniego położenia czapki. W tym celu wykorzystujemy też siatkę zbrojeniową.

Odpowiednio przygotowane czapki kominowe pozwalają na zachowanie większej żywotności komina. Jest to jeden z elementów hydroizolacji dachów płaskich. Brak tej części mógłby spowodować szybkie zniszczenie szybu kominowego i konieczność przeprowadzania regularnych napraw. Zajmujemy się zarówno tworzeniem czap od podstaw, jak i naprawianiem tych już istniejących.